Bli 4H-medlem

Välkommen med i Malax-Petalax-Bergö 4H! Medlemsavgiften är 22€/person/år eller 35€/familj/år. Som medlem betalar du lägre avgifter och är försäkrad under föreningens aktiviteter.

Registerbeskrivning

Fyll i formuläret nedan och skicka in samt betala in medlemsavgiften på vårt konto.

Inbetalningskort: Årsavgiften-Malax-4h23

Medlemsanmälan:

Back to top of page