Under året kan man prova att vara med i 4H vid två klubbtillfällen per termin utan avgift. Är du 7-12 år så går du två testkvällar och sedan kan du fortsätta om du önskar- bara vi får veta . Klubbens studiebesök eller bonus resa kan inte förbrukas till PROV PÅ . Vi fakturerar vi klubben i sin helhet om deltagaren tänker fortsätta. Fyll i om du är en PROVA PÅ i anmälan.
Prova på 14+ är ett unikt tillfälle på våren, då man kan komma med på en klubb för att se om detta verkar vara ett roligt jobb. OM det verkade skoj, så går du sedan på Finlandssvenska 4H s stora klubbledar utbildning i Åbo i April. Då du redan pryat så har du klar din praktiktid och kan börja söka jobb hos oss genast efter. Vi håller en gratis introduktions dag i Februari som är obligatorisk.

 

Back to top of page