Malax  /  Kaninklubben

på Dollis farm fyra ons, Uppvisning och träff på Stundars 1 Maj, samt en träningstävling på grusplanen i Pixne, datum meddelas senare. Klubb för alla med kaninintresse från 7 år och uppåt.

Havrasvägen 167, Övermalax kl .17.00-18.30

Avgift= betald årsavgift till föreningen 22€

Ledare Mia , Eleonor