Vi erbjuder i första hand ut fria hygienpass tester till våra medlemmar 22€/år är kostnaden, och de som jobbar i våra kiosker, Sydpolen eller som barnledare så bör komma och skriva.

Vi delar ut fria , printade kompendier”rätt att kocka”(du hittar dem även på nätet)

I anslutning till testet så håller vi en valfri kurs dör vi visar vad som kan vara bra att fokusera på i läsningen.

Vi har begränsat antal platser. Testets koordinator är från Folkhälsan och kommer till Malakta 19.5 Töckmovägen 48, Malax

Vi skriver mellan kl. 18.00-19.30

TA MED legitimation

Är du inte medlem så skriver du in dej här på vår hemsida, och betalar årsavgiften.

Back to top of page