Malax  /  Hygienpass

 

Vi erbjuder våra medlemmar 14 + att få ta provskrivning i Hygientestet.

Vi ger materialet Rätt att kocka i pappersform, och Ni kan tenta-gratis, mot att du har betalt din medlemsavgift i 4h

Vi erbjuder en förberedande kurs kväll då vi ger råd hur du skall läsa på materialet.

För våra glass och kioskföretag är dessa kurser obligatoriska, såvida man inte sedan innan har sitt pass.

TA med legitimation , även kela kort räcker !!!